Tietoja hankkeesta

DOT-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Hankkeessa tuotetaan aiheeseen liittyvä sanasto ja tietomalli sekä huomioidaan muu kehittämistyö, tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä simulaattoreista ja IoT-laitteista saatava data osaamisen kehittymisen seurannassa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Tulevaisuuden työelämätaidoista oman osaamisen ja sen hankkimisen dokumentointitaitojen opetuksesta saadaan aiempaa parempia malleja. Hankkeen tuotosten avulla oppimisanalytiikan käyttöönotto helpottuu. Opiskelijaa, opettajaa, hoks-ohjaajaa ja opoja sekä hallintohenkilöstöä voidaan mallin avulla kouluttaa oppimisanalytiikan hyödyntämisessä.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Mukana hankkeessa

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinaattori)
Careeria
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Aikuiskoulutus TAITAJA
Koulutuskuntayhtymä OSAO
SASKY koulutuskuntayhtymä
Suomen eOppimiskeskus ry

Lisätietoja

Anu Konkarikoski, etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Koulutuskuntayhtymä Tavastian logo
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän logo
Aikuiskoulutus TAITAJAn logo
Koulutuskuntayhtymä OSAOn logo
Koulutuskuntayhtymä SASKYn logo
Suomen eOppimiskeskus ry:n logo