Tausta-aineistot

Julkaisuja

Hankkeita

APOA – Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa
Hankkeessa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa.

DIGI2GO
Hankkeen teemoina mm. uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalla – osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt.

DigiOne – Oppimisen uusi ekosysteemi
Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä.

eKAMPUS- yhdessä kehitetty pedagogisesti älykäs oppimisen voimavara
Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisesti kehittää hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten eKAMPUS-ratkaisuja, tehdä pedaogogisia ja teknisiä kokeiluja sekä kehittää ja mallintaa yhdessä eKAMPUS-visiota yhdessä vuoteen 2025/2035.

MyData-lompakko
Vastuu Groupin MunTiedot.fi on lompakko MyDatan hallintaan.

SimuPro
Projektissa tähdätään prosessialan koulutuksen oppimisympäristöjen ja pedagogisten toimintamallien kokonaisvaltaiseen uudistamiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista tukevien, erityisesti digitaalisten oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiseen.

VETBot
Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla tekoälyteknologian mahdollisuuksia yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa, huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet.