Kategoriat
Tuotokset

Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opettajan näkökulma

Kategoriat
Tuotokset

Oppimateriaalin tuottajan ABC

Kategoriat
Webinaarit

DOT-webinaari 24.11.2021: Annien automatiikasta apua arkeen

DOT-hanke järjesti webinaarin 24.11.2021:

Annien automatiikasta apua arkeen
– kokemuksia ennakoivasta tuesta ja työelämässä oppimisen jaksoilta


Miska Noponen (AnnieAdvisor), Tomi Valanne (Careeria) & Ella Lerkki (Careeria)

  • Annie – taustaa ja tulevaisuuden näkymiä
  • Annien pilotointi, käyttöönotto ja pitkäntähtäimen tavoitteet Careeriassa
  • Kokemuksia menneistä pilottikyselyistä (opintojen aikainen ohjaus ja työelämässä oppimisen jaksot)
  • Suunnitteilla olevia uusia käyttötapauksia ja -kohteita
Kategoriat
Webinaarit

DOT-webinaari 29.9.2021: Verkkokurssin kehittäminen dataa hyödyntäen Moodle-alustalla

DOT-hanke järjesti webinaarin 29.9.2021 klo 14-15:

Verkkokurssin kehittäminen
dataa hyödyntäen Moodle-alustalla
Case: Toiminta digitaalisessa ympäristössä -verkkokurssi
Marjo Lehtonen, SASKY koulutuskuntayhtymä

Kategoriat
Blogi pilotit

Annie-ohjaussovelluksen kokemuksia Careeriasta

Ella Lerkki, Careeria

Annie on tekstiviestipohjainen opiskelijoiden tukitarpeen kartoittamiseen tehty suomalainen sovellus. Careerian DOT-hankkeen toimijat ovat keväällä 2021 testanneet sitä parilla sadalla verkko-opiskelijalla. Tulokset ovat linjassa aiemmin saatujen tukipyyntöjen kanssa.

Oppilaitokset voivat itse räätälöidä kyselypolkuja Annien omien kokemusten perusteella olevien ehdotusten pohjalla ja muokata ne täysin omien tarpeidensa mukaisiksi.

Annieen ei tarvita käyttäjätunnusta. Primus-ajosta haetaan tarvittavat nimitiedot, vastuuopettajan nimi ja puhelinnumerot. Opiskelija käyttää omaa puhelinta ja vastaa tekstiviesteihin – myös siinä tapauksessa, että kaikki on hyvin, eikä tuen tarvetta ole. Oppilaitoksen käyttöliittymänä on selaimessa toimiva tikettijärjestelmä eli opetus- ja ohjaushenkilöstön ei tarvitse näpytellä tekstiviestejä puhelimellaan. Pahin rajoite on, että opiskelijalla pitää olla saldoa vastaustekstiviestiin. Jos saldoa ei ole, vastausta ei saada, mutta tällöinkin opettajalla tai ohjaajalla on mahdollisuus reagoida ja ottaa yhteyttä vaikkapa soittamalla.

Annien hyvät puolet ovat, että kysely saadaan tehtyä laajalle massalle opintojen aikana ja vastauksista kertyy kattava data. ARVO-amispalautteen rinnalla on käytetty jo aiemminkin sisäiseen kehittämiseen liittyviä kyselyitä, mutta Annie opiskelijalle helppokäyttöisempi. Suurin kustannus syntyy tekstiviestien lähettämisestä.

Jo lyhyen kokemuksen perusteella voidaan todeta, että Annie toimii erityisen hyvin monimuoto- ja verkko-opiskelijoiden ohjauksen tukena.

https://www.annietheapp.com/


Kategoriat
Tapahtumat Webinaarit

Data oppijan tukena -webinaari 25.5.2021

DOT-hanke järjesti Data oppijan tukena -webinaarin 25.5.2021 klo 14-15.

Webinaarissa kuultiin Tavastian ammattiopettaja Virve Juolan kokemuksia oppimisanalytiikan käytöstä ammatillisessa koulutuksessa.

Kategoriat
Webinaarit

Data oppijan tukena -webinaari 27.4.2021

DOT-hanke järjesti Data oppijan tukena -webinaarin 27.4.2021 klo 14-15.

Webinaarissa esitellään oppimisanalytiikan käyttöä osana ammatillista koulutusta.

Ohjelma

Webinaarin avaus ja DOT-hankkeen esittely – Anu Konkarikoski

itslearningin analytiikkaa Ekamissa

  • Analytiikkaan pohjautuvat käytännöt oppitunnin aikana – Miika Rautiainen
  • Portfolioiden käyttö ja analytiikka ammatillisella puolella – Hanna Arminen
  • Käytössä olevat työkalut – Arja Korpela

Yhteenveto ja kiitokset

Kategoriat
Blogi

IntelliBoard-analytiikkapilottien tuloksia

Lokakuussa kirjoitimme IntelliBoardin analytiikkapilottien alkuvaiheesta. IntelliBoardit oli integroitu kunkin pilotissa mukana olevan oppilaitoksen Moodle-teknologiaan perustuva Pinja LMS:iin.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian Ella Eld on pilotin aikana kerännyt havainnot eri Intelliboardin eri työpöytien toiminnoista Padlet-seinille. Kehittämisen jatkuessa keväällä 2021 Padletien muokkaus jatkuu:

https://kktavastia.padlet.org/elel/opiskelijantyopoyta

https://kktavastia.padlet.org/elel/ohjaajantyopoyta

https://kktavastia.padlet.org/elel/kokoohjaajantyopoyta

Yhteispilotit päättyivät vuoden 2020 loppuun. Alle on koottu pilottien perusteella ajatuksiamme:

Plussat:

+ Toimiva analytiikkatyökalu Pinja LMS:n datan analysointiin

+ Intelliboard on helppoa ja nopeaa tilata järjestelmätoimittajalta

+ Mahdollistaa kattavamman raportoinnin ja analysoinnin kuin Pinja LMS:n omat toiminnot.

+ Sisältää valmiita raportteja sekä omat työpöydät/dashboardit opiskelijoille ja opettajille

+ Tarjoaa pääkäyttäjille oman selainpohjaisen käyttöliittymän, jonka kautta pääkäyttäjät voivat hallinnoida IntelliBoardia sekä tarkastella Pinja LMS:n ylläpidon kannalta hyödyllisiä raportteja

+ 3/2021 julkaistava Intelliboard Next voi tuoda uusia ominaisuuksia ja paremmat visualisoinnit

Miinukset:

–                           Opiskelijoille ja opettajille näkyy valtavasti tietoa, josta osa on ammatillisen koulutuksen näkökulmasta turhaakin (keskiarvo, vertaaminen muiden opiskelijoiden suorituksiin). Opiskelijoiden ja opettajien työpöytiä tulisi muokata ja valita niihin käyttötarkoituksia vastaavat visualisoinnit ja raportit, jotta ensivaikutelma ei olisi kaukana kuluttajalaitteiden (esim. älykellojen) datan visualisointien muotoilusta.

–                           Käyttö vaatii perehtymistä.  IntelliBoardin raportteja tulee osata tulkita, jotta niistä on hyötyä. IntelliBoardin hyödyntämiseksi tarvitaan ohjeistus opiskelijoille ja opettajille. Oppimisanalytiikan käyttö ei saa aiheuttaa lisätyötä heille, vaan sen pitää ennen kaikkea helppokäyttöisesti tukea opiskelijaa oppimisprosessin aikana.

–                           Intelliboard ei tulkitse kaikkea dataa. Tällä hetkellä erityisen harmillista on yleistyvän H5P-datan puuttuminen opiskelijan näkemistä tiedoista.

Pohdinta:

–                           IntelliBoardissa voi näin käytettynä analysoida vain Pinja LMS:n sisältämää dataa. Analytiikan hyödyntämismahdollisuudet  Tulokset paranisivat etsimällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhdistämisen muualla kertyvään, esim. opiskelijahallintojärjestelmien dataan

–                           Olemmeko valmiita oppimisanalytiikan käyttöönottoon? Onko organisaatiossa pohdittu, millaisia laillisia ja eettisiä velvollisuuksia ja vastuita oppimisanalytiikan käyttö asettaa? Onko perustyö kattavaan oppimisanalytiikan käyttöön kunnossa eli ylipäätään Pinja LMS:n kurssit pedagogisesti ja teknisesti riittävän laadukkaita, jotta analytiikkaa voidaan hyödyntää käyttötapausten edellyttämällä tavalla?

–                           Ammatillisessa koulutuksessa oppimisanalytiikan käyttöä haastaa osaamisperusteisuus ja yksilölliset opintopolut. Opiskelijoiden oppimisprosessi ei etene ryhmänä eikä Pinja LMS:n kursseille ole useinkaan asetettuna aloittamis- ja päättymispäivämääriä tai tehtäville deadlineja, koska opiskelijat hankkivat osaamistaan omassa tahdissaan.

–                           DOT-hanke julkaisee v. 2021 aoe.fi:ssä Moodle-kurssipohjan, jossa on sen hetkisen ymmärryksen mukaan oikeanlaiset asetukset datan laadun ja analytiikan kannalta, sekä ohjeistuksen analytiikan huomioimisesta pedagogisessa ja teknisessä suunnittelussa.

Pilotointin perusteella suosittelemme:

–                           IntelliBoardin pilotointia muillekin koulutuksen järjestäjille, koska sen perusteella ymmärrys oppimisanalytiikan käytöstä omassa organisaatiossa kasvaa.

–                           Ennen IntelliBoardin tai minkä tahansa oppimisanalytiikkatyökalun käyttöönottoa on aiheellista:

o                          määrittää käyttötapauksia, joihin analytiikkaa aiotaan käyttää

o                          tarvittaessa tehdä tietosuojan vaikutusten arviointia, tiedottaa käyttäjiä ja päivittää selosteita rekisteröityjen informoimiseksi

o                          miettiä, ketkä ja miten osallistetaan pilottiin (eri käyttäjäryhmät kuten pääkäyttäjät, opiskelijat, opettajat, hallinto)

o                          varata riittävästi aikaa pilottiin, koska oppimisanalytiikka vie mennessään ja on todennäköisesti isompi asia kuin ennalta arvioidaan

o                          verkostoitua muiden oppimisanalytiikkaa pilotoivien tai jo hyödyntävien kanssa, koska kokemuksien ja ajatusten vaihto rikastaa pilottia

Kirjoittajat: Riikka Lahtela (OSAO), Ella Eld ja Anu Konkarikoski (Ammattiopisto Tavastia)

Kategoriat
Blogi

Itslearning-analytiikkaa Ekamissa

Ekamissa Itslearning otettiin käyttöön keväällä 2019 opettajien koulutuksilla ja materiaalien tekemisellä. Syksyllä 2020 aloittaneet uudet opiskelijat ottivat käyttöön Itslearningin.

Käyttöönotto sujui melko vaivattomasti ja opiskelijat oppivat nopeasti käyttämään uutta oppimisalustaa.

Keväällä 2020 aloitimme tarkemmin tutkimaan Itslearningin analytiikkatyökaluja, kun opiskelijoilta oli saatu analysoitavaa materiaalia käyttöön. Tällä hetkellä opettajat vielä tutustuvat analytiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoiden etenemisen seuraamisessa. Samaan aikaan opiskelijoita on alettu ohjaamaan analytiikkatyökalujen pariin.

DOT-projektin puitteissa englannin opettaja Miika Rautiainen on tehnyt lyhyitä videoita, joilla opiskelijoita ohjeistetaan käyttämään erilaisia analytiikan työkaluja. Näitä videoita alamme jakaa opiskelijoiden käyttöön lähitulevaisuudessa. Ne on pyritty tekemään lyhyiksi ja mahdollisimman selkeiksi, jotta katsojien mielenkiinto säilyisi koko videoiden ajan.

Videot kootaan yhdeksi Thinglink-kuvaksi (https://www.thinglink.com/scene/1380173043652886529), josta opiskelijat löytävät ohjevideot eri otsikoiden alta.

Video-ohjeita tullaan tekemään myös henkilökunnalle erilaisten analytiikkatyökalujen löytämiseksi ja käyttöönoton helpottamiseksi.

Itslearningissä on erilaisia analytiikkatyökaluja. Monipuolisimpana voidaan mainita 360°-raportti. Se on jaettu kolmeen osaan: aktiviteetti, edistyminen ja arvosanat.

Aktiviteettiraportin etusivulla on kerätty nopea näkymä ryhmän aktiivisuudesta.
Klikkaamalla auki yksittäisen opiskelijan aktiivisuus-raportti, saadaan tarkempaa tietoa hänen toiminnastaan kurssin materiaalien parissa.
Edistyminen-raportin välisivulla nähdään yleiskatsaus ryhmän opiskelijoiden tehtävien edistymisestä.

Klikkaamalla auki yksittäisen opiskelijan edistyminen-raportti nähdään kaikki kurssin materiaalit järjestyksessä. Lisäksi jokaisen materiaalin ja tehtävän kohdalla on merkintä tehtävän tilasta ja mahdolliset opettajan antamat kommentit. Suodattimien käyttö antaa hyvät mahdollisuudet valita seurattavaksi esimerkiksi vain aktiviteetit eli tehtävät tai suoritetut aktiviteetit.

Kuvakaappaus Edistyminen-raportista
Arviointikirjaan Itslearning kokoaa ne tehtävät, jotka opettaja on määritellyt sinne liitettäväksi.

Itslearning on opettajan näkökulmasta melko selkeä käyttöön otettavaksi perustyökalujen osalta. Kun ohjelman kanssa on päässyt alkuun ja osaa toivoa siltä hankalampia rakenteita ja toimintoja, törmää välillä siihen, että se ei olekaan mahdollista Itslearningissä. Kuitenkin kaiken kaikkiaan oppimisalusta on opettajalle selkeä kurssien tekemistä varten.

Ekamissa eri opettajilla ja eri aloilla on käytössä erilaisia rakenteita kurssien luomiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että osittain analytiikassakin tulokset näkyvät eritavoilla. Opettajien täytyy tästä syystä ohjata opiskelijoita oman materiaalinsa kanssa oikeanlaiseen analytiikan käyttämiseen. Esim. Oppimistavoitteita opettajat laittavat tehtäviin ja kokonaisuuksiin eri tavalla näkyviin.

Analytiikkatyökalujen osalta kävi ehkä toisinpäin. Alussa ne vaikuttivat sekavilta ja vaikeasti tietoa paljastavilta. Kun niitä on oppinut käyttämään paremmin ja osaa itse valita oikeat työkalut ja suodattimet, on analytiikalla helpompi saada itselle hyödyllistä tietoa.

Arja Korpela, lehtori, yhteiset aineet, EKAMI

Kategoriat
Blogi

IntelliBoard-analytiikkapilotit syksyllä 2020

DOT-hankkeessa mukana olevista organisaatioista Tavastialla, OSAOlla, Careerialla ja Saskylla on käytössä oppimisjärjestelmänä Moodle. Hankkeen alkaessa Moodlemme oli päivitetty tai oltiin päivittämässä Mediamaisterin kehittämään Pinja LMS:ään. Pinjan sisäisten analytiikkatyökalujen lisäksi Mediamaisteri tarjoaa meille maksuttoman mahdollisuuden pilotoida kolmen kuukauden ajan IntelliBoardia. Pilotit on saatu vasta käynnistettyä. Kokemuksistamme tulemme raportoimaan tämän vuoden päätteeksi.

IntelliBoard on analytiikkajärjestelmä, jota Mediamaisteri tarjoaa oppimisen analytiikkaratkaisuna integroitavaksi Pinjaan. Käytännössä integrointi tehdään IntelliBoard-lisäosalla, joka tuo Pinjan valikkoon opiskelijoille näkyville Learner Dashboardin (Opiskelijan työpöytä), opettajille Instructor Dashboardin (Ohjaajan työpöytä) ja hallinnoijille Intelliboard Analyticsin.

IntelliBoard-lisäosa hyödyntää Moodlen/Pinjan dataa muodostaakseen siitä visualisointeja ja raportteja. IntelliBoard ei varastoi dataa, vaan datan jalostaminen tapahtuu lisäosassa Pinjassa. Tämä tarkoittaa, että myös visualisoinnit ja raportit menetetään, jos IntelliBoard-lisäosa kytketään pois päältä.

Havaintoja pilottien alkuvaiheessa

Ensisilmäyksillä opiskelijalle näkyy opiskelijan työpöydällä sekä hyödyllisiä että ammatillisen toisen asteen koulutuksen tarkastelukulmasta katsottuna harhaanjohtavia tietoja. Hyödyllistä on esimerkiksi kurssien edistymisestä kertova visualisointi. Sen sijaan kurssien keskiarvosta kertovat visualisoinnit eivät vaikuta tarpeelliselta tiedolta opiskelijoillemme. Yksilöllistä polkua eteneville ei ole mahdollista muodostaa järkevää lukua kohtaan ”luokan keskiarvo”, jos se nyt muutenkaan on hänelle tarpeen näkyä.

Kuvakaappaus opiskelijan työpöydästä.

Ohjaajan työpöydällä opettajat näkevät visualisointeja omien kurssiensa ja opiskelijoidensa datasta. Valikkojen kautta opettaja pääsee etsimään vielä lisää visualisointeja ja raportteja. Ensivaikutelma on raskas, vaikka joukossa on varmasti opettajan työlle tärkeää tietoa, kunhan löytää käyttötarvetta vastaavan näkymän. Hankkeen yksi tarkoitus onkin tehdä ohje, jonka avulla huomioin voi kiinnittää olennaisiin mittaristoihin.

Kuvakaappaus ohjaajan työpöydästä.

Hallinnoijan Intelliboard Analytics näyttää ensikatsomalta tuottavan kiinnostavia visualisointeja ja raportteja. Tietoähky on jälleen valtava, joten voimme todeta, että IntelliBoardin tehokas käyttöönotto vaatii perehtymistä. Jos oppisanalytiikan käyttötapaukset on jo tiedossa, niin on helpompi lähteä etsimään tietoa, joka vastaa tarpeeseen. Intelliboard Analyticsissä toiminnallisuuksia on huomattavasti enemmän. Hallinnoija voi esimerkiksi lähettää automatisoidusti raportteja opiskelijoille tai opettajille sekä luoda omia raportteja.

Kuvakaappaus: Tentin oikeiden vastausten suhde vääriin sekä opiskelijoiden opiskelun kellonajat voivat tarjota opettajalle mielekästä tietoa, kunhan datan keräämisen aikavyöhyke on tiedossa.

Myös tieto yksittäisten tehtävien oikein-väärin jakaumasta opettaja saa palautetta oman pedagogiikkansa kehittämiseen. Yllä olevan kuvan tehtävä ”Halkaisija” on ollut niin hyvin opetettu ja/tai tehtävä helppo ymmärtää, että kaikki opiskelijat ovat saaneet sen kerralla oikein. Sen sijaan tehtävä ”Leikkausviivoitus” on mennyt aluksi yhdeltä kolmesta väärin. Tästä tuloksesta opettaja todennäköisesti osaa päätellä, pitääkö asian opettamista tai ko. tehtävänantoa tarkentaa, jotta se olisi seuraavalla kerralla paremmin hallussa.

Kuvakaappaus tentin tehtävien tekemiseen liittyvästä datasta.

Kirjoittajat: Riikka Lahtela (OSAO) sekä Anu Konkarikoski ja Ella Eld (Koulutuskuntayhtymä Tavastia)