DOT – data opiskelijan tukena

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Data opiskelijan tukena -hankkeen logo

DOT – data opiskelijan tukena -hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä.


Blogissa

 • Oppimisen johtaminen tiedolla – tilanne hankkeen päättyessä
  Teksti: Anu Konkarikoski DOT-hankkeen lopulla on aika koostaa, mihin asti kahden koronapandemian värittämän vuoden aikana oppimisanalytiikan hyödyntämisessä – tai kuten hankeverkostossamme on ehdotettu oppimisen tiedolla johtamisessa. Osaamisperusteisuus ja yksilölliset polut sekä ymmärrys maksuttoman sosiaalisen median rajoituksista ovat ohjanneet oppimateriaalit ja niin teoria- kuin käytännön osaamisen hankkimisen seurannan oppilaitosten omiin järjestelmiin. DOT-verkostossa tarkastelussa ovat olleet ItsLearning […]
 • Data opiskelijan tukena -hankkeen yhteenvedot
  Data opiskelijan tukena -hankkeessa on tuotettu posterimuotoisia yhteenvetoja oppimisanalytiikan käytön ja käyttöönoton edistämiseksi toisen asteen oppilaitoksissa. Näitä yhteenvetoja on kehitetty hankkeen aikana ja niihin on kysytty hankkeen ulkopuolisilta henkilöiltä kommentteja. Tässä blogikirjoituksessa nämä yhteenvedot esitellään tiiviisti. Yhteenvetoja on yhteensä viisi kappaletta Oppimateriaalin tuottajan abc Yleisiä ohjeita oppimisanalytiikan käyttöön ja opiskelijan näkökulman huomioimiseen, Opettajan näkökulma – […]
 • Moodle-kurssipohja oppimisanalytiikan käytön näkökulmasta
  DOT – Data opiskelijan tukena -hankkeessa kehitettiin mahdollisuuksia oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ammattiopisto Tavastian jo aiemmin käytössä olleeseen yhtenäiseen Moodle-kurssipohjaan on etsitty oppimisanalytiikan käyttöä tukevat asetukset. Ammattiopisto Tavastian Moodlen rakenteeksi on määritelty yksi Moodle-kurssi kutakin tutkinnon osaa kohden. Tutkinnon osan jaottelu moduuleihin ja värikoodaus on sama kuin opiskelijahallinto-ohjelma Wilmassa. Kun opettajat ottavat käyttöön kurssipohjan muuttamatta […]
 • DOT-sanastotyö
  Tavoitteena oli koota oppimisanalytiikan käsitteistöä (n. 20 termiä) ja suomenkielisiä määritelmiä ammatillisen koulutuksen kontekstissa liittyen opiskelijan osaamisen kehittymisen tukemiseen erilaisissa oppimisympäristöissä yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa. Työssä ei ole mukana terminologia, joten työ ei noudattanut standardeja. Työssä ei laaditu käsitekaavioita eikä etsitty vieraskielisiä termivastineita. Harmonisointi kaikkiin koulutusasteisiin sopivaksi jää OKM:n OKSA-työryhmälle ja analytiikkajaokselle. DOT-hankkeessa oli […]
 • Käytettävyyden parantaminen analytiikan avulla
  Teksti: opettaja Jarno Haapaniemi, Sasky ja kehittämiskoordinaattori Anu Konkarikoski, Ammattiopisto Tavastia DOT-hankkeen loppumetreillä teimme kaksi kokeilua siitä, miten analytiikkatiedolla voidaan helpottaa käyttäjien kulkemista oppimisympäristössä. Ammattiopisto Tavastian ja SASKY koulutuskuntayhtymän toteuttama kokeilu koski Moodle-ympäristöä, mutta samantyyppinen analysointi käy myös muille verkkosivustoille. Molemmat kokeilut pohjautuivat verkkokauppojen optimointiin kehitetyn osaamisen hyödyntämiseen. Attractive.ai Sasky toteutti attractive.ai -tekoälyllä tutkimuksen Saskyn […]

Koulutuskuntayhtymä Tavastian logo
Logo: Careeria
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän logo
Aikuiskoulutus TAITAJAn logo
Koulutuskuntayhtymä OSAOn logo
Koulutuskuntayhtymä SASKYn logo
Suomen eOppimiskeskus ry:n logo